Bestuur

Voorzitter  Jos Witte  voorzitterlada@ldahollandskroon.nl 06-46974225
Penningmeester  Lavinia Grooten  penningmeesterlada@ldahollandskroon.nl 06-14891872
Secretaris  Nel Slob  secretarislada@ldahollandskroon.nl 0224-541718

 

Disclaimer:

LDA acht zich niet verantwoordelijk voor de uitlatingen in de openbaarheid schriftelijk of mondeling van individuele leden van LDA
LDA communiceert uitsluitend via haar nieuwsbrief ,de website en via haar bestuur met derden.
Namens het bestuur van LDA.

Beleidsplan:

Het huidige beleidsplan van kunt u raadplegen via: Beleidsplan

Beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid kunt u raadplegen via: Beloningsbeleid

Jaarverslag bestuur:

Het jaarverslag van het bestuur kunt u lezen via: Jaarverslag bestuur LDA 2023-2024

Financieel overzicht:

Het financieel overzicht over 2022 kunt u lezen via: LDA financieel overzicht 2023 en begroting 2024