Kernpunten

Ombudspolitiek

LDA bedrijft ombudspolitiek. Dit betekent: politiek door de inwoners, voor de inwoners. U vraagt, wij draaien! Geen vraag of probleem is voor ons te klein. Het draait bij ombudspolitiek om oplossingsgericht denken en handelen, waarin de volksvertegenwoordigende rol centraal staat. LDA bestaat tenslotte bij gratie van de inwoners, en wij willen democratie zo direct en toegankelijk mogelijk maken. Zo heeft u als inwoner een directe lijn met uw vertegenwoordigers.

Lokale betrokkenheid

LDA heeft sinds haar oprichting in 2011 bewezen dat zij midden in de samenleving staat. Binnen het LDA-team zijn bijna alle woonkernen vertegenwoordigd, dus we zijn goed op de hoogte wat er per kern speelt. LDA geeft de voorkeur aan een aanpak per dorp, in plaats van Hollands Kroon-breed. Zo kunnen wij, ondanks dat Hollands Kroon de derde gemeente van Nederland is qua oppervlakte, toch de lokale identiteit waarborgen!

Schone en leefbare kernen

Een schoon dorp is een leefbaar dorp. Een dorp dat niet leefbaar is, verloedert en loopt leeg. Daarom vindt LDA het heel belangrijk dat het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, het groen en de wegen goed geregeld is. Daarnaast moeten er genoeg voorzieningen zijn in de dorpen, zodat mensen er willen en blijven wonen. Het voorzieningenniveau staat al jaren onder druk in de kleinere dorpen. LDA vindt dat de gemeente moet bijspringen met (financiële) ondersteuning, daar waar de leefbaarheid van een dorp onder druk komt te staan. Dit betekent ook dat er voldoende woningen moeten zijn, en dat arbeidsmigranten eerlijk verspreid worden in de regio.

Gezond verstand

Politiek bedrijven vanuit gezond verstand klinkt heel logisch, maar blijkt in de praktijk voor veel partijen best lastig. Maar al te vaak staan landelijke standpunten in de weg van de meest logische oplossing op lokaal niveau, maar soms gaan ook coalitiebelangen boven het belang tot een goede, op maat gemaakte oplossing. LDA heeft als lokale partij geen enkele binding met landelijke partijen, en binnen de partij zijn allerlei politieke kleuren vertegenwoordigd. Dit zorgt voor een levendig debat, maar altijd met één gemeenschappelijke visie: het gezond verstand gaat boven ideologie! Dit hangt sterk samen met de ombudspolitiek. We willen op een praktische manier problemen oplossen.

Zorg voor elkaar

In Hollands Kroon kijken we naar elkaar om. We laten de buren hun gang gaan, maar vragen wel regelmatig of alles goed gaat. We helpen elkaar waar het nodig is, en zorgen ervoor dat het prettig wonen is in onze gemeente. Dat heet solidariteit. De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven. Een goed voorbeeld is kernbeheer: een groep bewoners van een buurt helpt samen om de buurt schoon en groen te houden, en de gemeente ondersteunt met materialen.

Waar mensen ondersteuning nodig hebben, biedt de gemeente die. We zorgen dat iedereen, eventueel met de juiste begeleiding, prettig kan leven.

Een bruisende economie

Ondernemers moeten kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen. Wij houden van ondernemen in het algemeen en van ondernemers in het bijzonder. Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van Hollands Kroon, en we willen hen niet lastig vallen met onnodige regels. LDA staat voor het MKB, niet voor het grootkapitaal van bijvoorbeeld Microsoft of Google.

Een goede economie is van levensbelang. We zijn daarom tegen extra regels en willen we dat bedrijven zich hier gemakkelijk kunnen vestigen of terecht kunnen voor congressen en dergelijke.

Hollands Kroon heeft op toeristisch vlak heel veel te bieden. Het voormalige eiland Wieringen, de bollenvelden in Anna Paulowna, de uitgestrekte velden in de Wieringermeer en de oude, knusse West-Friese dorpen zoals Nieuwe Niedorp. We kunnen deze toeristische kansen veel beter benutten. Goed voor de economie, en goed voor het uitdragen van onze lokale cultuur.