De inwoner aan zet!

De inwoner aan zet, aan u de keus!


In de gemeente draait het om de inwoners. Zij moeten zeggenschap krijgen. Raad en gemeente moeten dienstbaar zijn aan de inwoners. De gemeente steunt actief initiatieven
van inwoners om deze te realiseren. De vaste balie in Anna Paulowna is voor veel inwoners te ver en moeilijk bereikbaar.
De vaste balie moet vervangen worden door een mobiele balie die in de hele gemeente inzetbaar is.

LDA wil van de coalitievorming af en is voor een raadsprogramma. Dit betekent dat de hele raad een programma op hoofdlijnen vaststelt, met inbreng van inwoners.
Met een dorpsbegroting gaan inwoners zelf beslissen hoe het budget, bestemd voor hun dorp of wijk, wordt besteed.
Met een raadgevend referendum kunnen inwoners zich uitspreken over conceptraadsbesluiten.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.