Schriftelijke vragen bomenkap

Geachte leden van het college,

Na de kaalslag vorig jaar langs de Kanaalweg is Nieuwe Niedorp opnieuw geconfronteerd met de vernietiging, sorry ik kan het niet anders benoemen, van een beeldbepalende bomenrij. Een speciaal, weinig voorkomend, soort populier is slachtoffer geworden van de terreur van niets ontziende kettingzagen en uit het landschap verdwenen. Nu langs de Leijerdijk bij de entree van het dorp. Verontwaardiging en onbegrip in het dorp. Uit een reactie in de Schager Courant zou blijken dat de bomen een gevaar voor het verkeer zouden opleveren.

 

Hovenier en boomverzorger Peter Bossen denkt daar anders over. Op twee bomen na was de rij kerngezond en men had kunnen volstaan met verwijderen van deze twee bomen, aldus Bossen: “Ik heb nog nooit een tak op de weg zien liggen?” Een reactie die ik met hem kan delen als veelvuldig gebruiker van de Leijerdijk. Volgens Bossen had deze rij bomen nog lang
meegekund. Preventief onderhoud plegen en en een zieke tak op tijd verwijderen had volstaan om de bomen gezond te houden zonder vermeend gevaar op te leveren. Een mening die ook gedeeld wordt door het Hoogheemraadschap.

1) Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van bomen langs de Leijerdijk? Is dat de gemeente of het Hoogheemraadschap?
2) Klopt het dat u opdracht heeft verstrekt aan het Hoogheemraadschap om de bomen te verwijderen?
3) Wie heeft de conclusie getrokken dat deze bomen zo ziek waren dat kap noodzakelijk was?
4) Hoe komt die beslissing tot stand? Wordt er nooit een second opinion gevraagd?
5) Waarom is geen advies gevraagd aan Peter Bossen, die regelmatig onderhoud voor de gemeente uitvoert?
6) Komt er herplant van de zelfde soort?
7) Zo ja, worden er dan fors opgekweekte bomen gebruikt om snel herstel van het beeldbepalende aanzicht te verkrijgen?
8) Zo nee, waarom komt er geen herplant?
9) Bent u bereid om voortaan een second opion toe te staan wanneer er weer sprake is van kap?

Peter Couwenhoven

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.