Behandeling van de jaarrekening 2017 in de raadsvergadering van 14 juni jl.

Jaarrekening 2017

Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren tijdens de behandeling van de jaarrekening in de raadsvergadering van 14 juni

De inleiding van de jaarrekening concludeert dat 2017 een roerig jaar was met uiteindelijk ingrijpende politieke en organisatorische gevolgen. Deze ingrijpende gevolgen waren, ook volgens LDA, nodig.

In dat roerige jaar is dan ook een start gemaakt met “Balans 2018”, om de interne processen beter in de hand te houden. Hoewel we nu pas aan het begin staan van verbetering, hebben we wel de indruk dat er enige progressie gemaakt wordt. Het beheersen en controleren van interne processen is een must! Ook nu zien we over 2017 nog grote schommelingen binnen de programma’s.

Hoewel 2017 met een positief saldo van 2,6 miljoen is afgesloten, is dit grotendeels te danken aan een incidentele meevaller van 1,5 miljoen op het Windplan. Het positieve saldo van 2,6 miljoen bestaat zo wie zo uit incidentele inkomsten en uitgaven. Doch de 1,1 miljoen uitgegeven aan Incluzio voor de geleverde zorg, daarvan is het nog maar de vraag of dat incidenteel is. Het zou zomaar een structureel karakter kunnen krijgen.

Gewezen moet ook worden op de een flink aantal risico’s , zoals:

  • Duurder wordende bouwkosten op onderwijshuisvesting.
  • Een verlies op de ontwikkeling van Robbenplaat.
  • Het minder ontvangen op reserve vastgoed.
  • Het voorfinancieren van een rotonde.
  • Claims m.b.t. het niet volgen van de aanbestedingsregels.
  • En risico’s zoals het saneren van vervuilde grond, planschade en onderhoud wegen.

Ondertussen zien we een fikse afname van de Algemene reserve, met 4,5 miljoen (9 miljoen in 2016 naar 5,5 in 2017). In de meer jaren ramingen (2018 etc.) zien we een verdere daling.

Wederom maakt de accountant een opmerking dat de aanbestedingsregels niet zijn nageleefd. Over het niet wettelijk toepassen van de aanbestedingsregels zijn in voorgaande jaren ook al eens opmerkingen gemaakt. Ook hier vragen we nogmaals aandacht. Immers, ook een gemeente dient zich aan de wet te houden!

Al met al zal het de komende jaren “scherp aan de wind varen“ worden en moeten dus de interne processen “in control” zijn!

Henk van Gameren.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.