LDA heeft geen vertrouwen in de vertrouwenscommissie

Met het besluit om niet alle fractievoorzitters in de vertrouwenscommissie toe te laten is de instelling van deze commissie een schijnvertoning geworden.  Vooraf was al duidelijk dat de coalitie niet meer dan zes leden in de commissie wenste en daarmee aangaf geen raadsbrede samenwerking te willen.
Hoewel PvdA, Groen Links  en Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) zich uitspraken voor een brede commissie stemden PvdA, OHK en één raadslid van Groen Links wel met de coalitie mee omdat zij al zeker waren van een plaats in de commissie samen met coalitiepartijen SHK, VVD en CDA.
Daarmee werden LDA, ChristenUnie, Anders! en D66 buitengesloten.
Voor LDA reden om uit te spreken geen vertrouwen in de commissie te hebben en LDA zal niet aanwezig zijnwanneer er in vertrouwelijkheid verslag gedaan wordt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij fractievoorzitter Henk van Gameren, 06 24441659
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.