Antwoord van het college op onze vragen over de aanleg van aanbiedplaatsen vuilcontainers.

Uw vragen
1. Bent u van de situatie op de Trambaan op de hoogte?
Ja.

2. Bent u van het verzoek van de bewoners op de hoogte?
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. Er is na het gereedkomen van de herinrichting in plan Dekker een verzoek geweest om aanbiedplaatsen aan te leggen. Tijdens de inloopavond voorafgaand aan de herinrichting is er
geen verzoek om aanbiedplaatsen geweest. Enkele bewoners van de Trambaan hebben toen aangegeven geen containeropstelplaats voor hun deur te willen.

3. Zo ja, wat is dan de reden om dat af te wijzen?
Er zijn verschillende redenen om het verzoek om aanleg van containeropstelplaatsen af te wijzen:
a. Een deel van de bewoners van de Trambaan wil geen containeropstelplaats voor de deur.
b. Op vele locaties langs de Trambaan is aanleg niet mogelijk vanwege de wortelgroei van bomen. Deze bomen zouden daarvoor moeten wijken.
c. Over de bestaande aanbiedlocaties zijn geen meldingen van incidenten ontvangen die betrekking hebben op die aanbiedlocaties. De containers langs de weg staan werken zelfs snelheidsremmend voor autoverkeer.
d. De Trambaan is een 30 km zone. De maximumsnelheid van autoverkeer in combinatie met de breedte van de weg zou geen gevaarlijke situaties moeten veroorzaken.
e. De hoge kosten; de kosten van één aanbiedlocatie liggen rond de € 2.000,-.
f. Er blijven wekelijks containers op de Trambaan staan na de inzameling. Deze containers zijn niet van de bewoners van de Trambaan maar komen van bewoners uit de wijk achter de Trambaan. Het aanleggen van aanbiedlocaties dit ongewenste gedrag kunnen versterken.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.