Verslag openbare fractie vergadering 13-05-2024 in de Meerbaak, Middenmeer

De raadsagenda kende twee punten op de oordeel vormende agenda, de jaarrekening 2023 die sluit met een positief saldo van € 3.146.188,- en de eerste bestuursrapportage. Het leverde geen discussie op. Daardoor ontstond er volop ruimte voor levendige discussies over een aantal bij de fractie aangekaarte lokale onderwerpen.

Herinrichting Koningin Julianalaan, Slootdorp
Bewoners van de Koningin Julianalaan hebben een brief ontvangen waarin gemeld wordt dat op 1 juni met de werkzaamheden begonnen wordt. Dit zorgt voor onrust in de buurt omdat de brief geen duidelijkheid geeft wat er gaat gebeuren met de plek in de steeg tussen de Koningin Julianalaan en Kerkstraat waar een verontreiniging met PAK (polyaromatische koolwaterstoffen) is geconstateerd. In het rapport met de resultaten van het door MANN uitgevoerde bodemonderzoek wordt vermeld dat er een sterke verontreiniging is geconstateerd bij de boring bij peilbuis 23 waar een waarde van 81 mg/kg ds gevonden is met de vermelding dat vanaf 40 mg/kg ds sprake is van een saneringsnoodzaak. Omwonenden maken zich zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid. LDA heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Onderhoud begraafplaats Zandburen
De fractie heeft een klacht ontvangen over het onderhoud van de begraafplaats en heeft contact gezocht met portefeuillehouder Lilian Peters. Zij geeft aan onvoldoende geld te hebben voor onderhoud en een voorstel om meer geld vrij te maken is door de directie afgewezen. Zij adviseert de fractie om daar vragen over te stellen.
Dat vindt LDA de verkeerde weg. DE wethouder moet met een begrotingsvoorstel komen waarna de raad zich er over kan uitspreken. Bij de fractie zijn geen klachten over andere begraafplaatsen bekend.

Tunneltje A7, bushalte Wieringerwerf
Bij de ingekomen stukken op de raadsagenda zit een brief waarin de veiligheid van het tunneltje naar de bushalte onder de A7 ter hoogte van Van der Valk ter discussie wordt gesteld. Gevraagd wordt of het mogelijk is om de bushalte te verplaatsen naar de Brinkweg. LDA heeft ook hier vragen over gesteld aan het college.

Verkeerssituatie Meerring, Hippolytushoef
Op deze weg wordt veel te hard gereden, waardoor onveilige situaties ontstaan. De vraag aan de fractie die gesteld werd, wat hier aan te doen.
Het advies werd gegeven om het te melden met de FIXI-app.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.