Thema-avond Raadsprogramma

Een goed bezochte en informatieve avond waar veel raadsfracties aanwezig waren. De gemeente Kaag en Brasem heeft de afgelopen vier jaar met het raadsprogramma gewerkt. Wethouder Floris Schoonderwoerd en raadslid Ruud van der Star verzorgden de inleiding waarin gemotiveerd werd waarom Kaag en Brasem voor het raadsprogramma hebben gekozen en de ervaringen om op deze andere manier te gaan werken waarmee afscheid is genomen van de traditionele coalitievorming. Alle partijen in Kaag en Brasem onderschrijven de noodzaak van verandering om het besluitvormingsproces te vernieuwen en inwoners echt invloed te geven. Er is als eerste stap een akkoord afgesloten over hoe de raad en het college aan het werk¬† moeten gaan. Uitgangspunt is ‘geen inspraak aan de achterkant maar invloed aan de voorkant’. De dialoog met de inwoners wordt opgezocht. Daartoe gaat het college in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties, dorpsraden, bedrijven en verenigingen over de uitwerking van het raadsakkoord, waarin een beperkt aantal harde afspraken zijn gemaakt. Thema’s waarover de fracties van mening verschillen zijn niet opgenomen in het raadsakkoord en worden in debatten met de inwoners en maatschappelijke organisaties behandeld waarna een open discussie in de raad tot besluitvorming leidt.

Daarna ontstond een boeiende en verdiepende discussie met de beide inleiders waarin gezocht werd naar de meerwaarde van het werken met een raadsprogramma.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.