Beantwoording van de vragen over onderhoud MFC De Doorbraak

onderwerp: Onderhoud MFC De Doorbraak

Geachte fractie,
Op 9 juni 2018 heeft u politieke vragen (nummer PV-1828) gesteld over het onderhoud van MFC De Doorbraak. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vraag
1. Bent u op de hoogte van deze klachten?
Antwoord: .Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.

Uw vraag
2. Zo ja, waarom wordt er niets mee gedaan?
Antwoord: De opdracht tot uitvoering is verleend. Het noodzakelijk onderhoud is gedeeltelijk uitgevoerd en deels in voorbereiding. Alhoewel uitvoering afhankelijk is van de planning van aannemers, mag worden verwacht dat de werkzaamheden de komende maanden worden opgepakt.

Uw vraag
3. Zo nee. Wat gaat u ondernemen om het achterstallig onderhoud aan te pakken en op welke termijn wordt het uitgevoerd?
Antwoord: zie 2.

Met vriendelijke groet,
Theo Groot

 

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.