LDA luistert

LDA houdt dinsdag 12 juni een openbare fractievergadering  in de MFA De Ontmoeting, Verwachting 1, Anna Paulowna. aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. De agenda’s van de raadsvergaderingen van 14 en 19 juni worden behandeld. De belangrijkste punten zijn de jaarrekening 2017 en de profielschets waaraan de nieue burgemeester moet voldoen.Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.