Schriftelijke vragen over onderhoud MFC Kreileroord

LDA heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld over onderhoud MFC Kreileroord.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

Naam gemeenteraadsfractie LDA
Datum 09-06-18
Volgnummer
Onderwerp Onderhoud MFC De Doorbraak

Geachte leden van het college,

Van gebruikers van MFC De Doorbraak in Kreileroord hebben wij diverse keren klachten ontvangen over
achterstallig onderhoud dat niet opgepakt wordt.
1) Bent u op de hoogte van deze klachten?
2) Zo ja, waarom wordt er niets mee gedaan?
3) Zo nee. Wat gaat u ondernemen om het achterstallig onderhoud aan te pakken en op welke
termijn wordt het uitgevoerd?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.