Schriftelijke vragen aanbiedplek vuilcontainers Trambaan, Winkel

Vragen aan college

Aan de Trambaan te Winkel ligt een hele brede groenstrook. Er zijn in deze groenstrook echter géén aanbiedplekken voor de afvalcontainers gerealiseerd. Dit betekent dat de containers op de fietsstrook van de rijbaan geplaatst moeten worden wat de veiligheid niet ten goede komt. Bewoners hebben de gemeente verzocht om aanbiedplaatsen in de groenstrook aan te leggen maar kregen te horen dat daar geen budget voor was. Geld kan toch niet het probleem zijn, want zoals bewoners aangeven: met een paar grijze stoeptegels is het probleem opgelost.
1. Bent u van de situatie op de Trambaan op de hoogte?
2. Bent u van het verzoek van bewoners op de hoogte?
3. Zo ja, wat is dan de reden om dit af te wijzen?

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.