LDA-voorstel aanleg waterberging gehonoreerd

Het Hoogheemraadschap gaat vergunningen aanvragen voor de aanleg van de waterberging op het land dat door het Hoogheemraadschap als baggerdepot is gebruikt. De waterberging wordt ingericht als een paai-en leefgebied voor vissen die van zout naar zoet water trekken. Daarmee is het voorstel, dat Marinus Hovius als woordvoerder destijds deed, overgenomen. Na een vervolggesprek met wethouder Groot heeft het college dit voorstel als alternatief ingebracht bij het Hoogheemraadschap. De waterberging was op een locatie midden in agrarisch gebied gepland. Die locatie werd door de coalitie, inclusief LDA, afgewezen. In de toekomstvisie geeft LDA aan dat aanleg van nieuwe waterberging wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Waar mogelijk nabij en verbonden met het Nationaal Natuur Netwerk om zo robuustere natuurgebieden te verkrijgen. Daarmee wordt voorkomen dat er een versnippering van kleine gebieden ontstaat waarvan de natuurwaarden betwijfeld kunnen worden. De nieuwe locatie voldoet hieraan. Het is gelegen naast het Robbenoordbos en tegen het Wieringer Randkanaal. Een win-win situatie die de natuurwaarden in dit gebied zeker zullen versterken.

Hieronder vind u de links naar het artikel in de Wieringer Courant

Link artikel-waterberging of link naar artikel op WieringerCourant.nl https://wieringercourant.nl/lokaal/ruim-baan-voor-de-vissen-bij-het-oeverse-bos-499913

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.