LDA luistert

LDA houdt maandag 28 januari een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, zaal De Verbinding  Verwachting 1, Anna Paulowna; aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 31 januari wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.