LDA niet naar besloten beeldvorming

Er wordt in Hollands Kroon teveel in beslotenheid vergaderd. Vaak is er daar geen aanleiding voor. De inwoner op afstand gezet. De achterkamer hersteld. LDA heeft daar eerder het standpunt over ingenomen deze vergaderingen te mijden. Daarom was LDA dinsdag 12 november niet aanwezig toen na de  vergadering van het presidium een besloten beeldvormende vergadering voor de raad volgde. Daarin werd het plan van ondernemer Karels gepresenteerd om bij het Joods werkdorp huisvesting voor 270 arbeidsmigranten te realiseren

Vorige maand heeft de raad de verordening huisvesting tijdelijke werknemers vastgesteld waarin is vastgelegd dat grootschalige opvang alleen gerealiseerd kan worden op of aan de rand industrieterreinen. Ook is vastgelegd dat wanneer er zich volgens B en W kansrijke initiatieven op andere locaties aandienen, daarvoor een principeverzoek bij de raad moet worden ingediend. Daarmee ligt de bevoegdheid om af te wijken van de vastgestelde regeling bij de raad en niet bij het college. Een maand na het vaststellen van de verordening ligt er een initiatief dat niet aan de voorwaarden voldoet. Waarom daarover in beslotenheid geïnformeerd worden waardoor inwoners genegeerd worden? Dit staat haaks op het BOB-model waarvoor de eerste B staat voor beeldvorming, bedoeld voor de raad om informatie en inzicht van uit de maatschappij te verkrijgen. Door in gesprek te gaan met inwoners, organisaties en belanghebbenden ontstaat bij raadsleden een beter en hopelijk ook breder beeld van wat er ‘buiten’ leeft

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.