Politieke vragen achterstallig onderhoud mfc de Doorbraak, Kreileroord

Op 9 juni 2018 en 18 februari 2019 hebben wij vragen gesteld over het achterstallig onderhoud aan mfc De Doorbraak in Kreileroord. In uw antwoord op 13 maart 2019 stelt u:

  • Het is juist dat er in 2018 minimaal onderhoud is gepleegd aan MFC De Doorbraak.  
  • De aannemer aan wie de werkzaamheden gegund zijn heeft vertraging opgelopen bij voorgaande werken, waardoor het werk aan de Doorbraak naar 2019 is verplaatst.
  • Het onderhoud aan MFC de Doorbraak wordt momenteel uitgevoerd . De aannemer is door de vele dakwerkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden. De schilderwerkzaamheden worden gebundeld met andere schilderwerkzaamheden in de markt gezet met realisatiedatum  2019.

Vorige week op onze openbare fractievergadering in deze locatie werden wij er op aangesproken dat  er van het toegezegde onderhoud nog steeds geen sprake is.  De door u benoemde werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. Ons werden diverse gebreken getoond waaronder plekken waar regelmatig lekkages optreden.  Het is duidelijk dat bij steeds langer uitblijven van onderhoud de kosten zullen stijgen.

Wij vinden het uitermate vervelend dat wederom gevraagd moet worden waarom er geen uitvoering aan het onderhoud plaatsvindt.  Gebruikers van De Doorbraak en de Dorpsraad voelen zich  niet meer serieus genomen. Van gedane toezeggingen aan hen komt niets terecht.

  1. Wat is de reden dat het onderhoud niet uitgevoerd wordt?
  2. Is er budget voor de meerkosten die ongetwijfeld zullen ontstaan nu er weer een jaar verloren is gegaan?


Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.