Verslag openbare fractievergadering 20 januari jl.

De raadsagenda voor 23 januari gaf weinig aanleiding tot discussie. Die ontstond wel over het conceptprogramma duurzaamheid en een GL-motie om vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling tegen te gaan.

Verkoop voormalige basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna
Standpunt van LDA is dat het plan van woningbouwvereniging Anna Paulowna om tot sloop over te gaan om de bouw van dertig huurappartement mogelijke te maken uitgevoerd moet worden. Een goede zaak dat er sociale huurwoningen worden gebouw waaraan een structureel tekort in de gemeente is.

Motie vuurwerkverbod GroenLinks
GL komt met twee moties waarin de gemeente gevraagd wordt een vuurwerkverbod in te stellen. LDA is gevraagd om de motie mede in te dienen. Het leidt tot een stevig debat waarin de vraag gesteld wordt of het wel zin heeft om dat in te voeren als je het niet kunt handhaven. De conclusie is dat alleen een landelijk
verbod zinvol is. Niet iedere gemeente apart een eigen verbod. LDA zal de motie alleen ondertekenen als er aan toegevoegd wordt dat hij onder aandacht van de minister gebracht wordt. Zo niet, dan is het oordeel dat de motie sympathiek is maar niet realistisch. Dan zullen we hem niet steunen.

Conceptprogramma Duurzaamheid
De beeldvormende vergadering was slecht bezocht. Het aan de raad aangeboden stuk is onvolledig doordat biodiversiteit niet uitgewerkt is. Het deltaplan van de werkgroep biodiversiteit komt eind februari en wordt integraal opgenomen in het programma duurzaamheid. Inwoners zijn niet betrokken bij het opstellen. Kan volgens college pas als het conceptprogramma klaar is.

Het opstellen van de Regionale Energie Strategie geeft wrijving met Den Helder, aldus wethouder Meskers. Vraag is of het zin heeft om de RES op te stellen omdat de provincie al een kaart heeft gepubliceerd waarin heel West-Friesland en de Noordkop aangegeven wordt als locatie voor wind- en zon. Een provinciaal
inpassingsplan dreigt wanneer de RES niet aan de doelstellingen van de provincie beantwoord. De hele procedure is discutabel.

Het leidde tot een inhoudelijke en interessante onderlinge discussie. Er werden meer vragen opgeworpen dan er antwoorden kwamen. Probleem is dat we, ook in de raad, deskundigheid missen om tot goede inzichten te komen. Wat gaat het klimaatakkoord betekenen? Is dat wel uitvoerbaar? Hoe gaan we van het gas af?
Is een CO2 neutrale energievoorziening zonder kernenergie wel mogelijk?

Rondvraag
Er werd een opmerking gemaakt over kromme tekst in gemeentelijk stukken. Dit leidt regelmatig tot ergernis bij de raad. Ook de fractie heeft er diverse keren op gewezen en gevraagd of er geen eindredactie is. Ook raadsstukken bevatten vaak onbegrijpelijke teksten en foute spellingen.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.