LDA luistert

LDA houdt op maandag 24 februari een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a, 1766JD Wieringerwaard, aanvang 20,00 uur.

De raadsvergadering van 27 februari wordt besproken. Belangrijkste punten zijn de principeverzoeken huisvesting arbeidsmigranten, waaronder het Joods werkdorp.
Wilt u daarover met de fractie spreken of een ander onderwerp aan de orde stellen, dan bent u welkom.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06 25311671 of fractielada@gmail.com.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.