Verslag van de openbare fractievergadering van 28 september

Op 28 september vergaderde de fractie in Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel. Voordat de raadsagenda van 1 oktober behandeld werden wij geïnformeerd over de plannen om Sportcampus de Terp in Wieringerwerf te realiseren. Opnieuw leverde de Regionale Energiestrategie veel stof tot discussie. Wij worden er nog niet enthousiast van en volgen het verdere traject uiterst kritisch.

Raad blijft digitaal vergaderen
Het fysiek vergaderen van de Raad is afgeblazen. Weer een meerderheidsbesluit uit het presidium dat sneuvelt.
Nadat de griffie het uitgewerkte plan dat fysiek vergaderen in De Verbinding mogelijk moest maken had rond gemaild kwamen er bezwaren. PvdA, GL, D66, Anders! en CU wezen het af en wilden terug naar digitaal vergaderen. Omdat de stemmen staakten gaf de stem van de voorzitter de doorslag. Onze burgemeester verkoos de digitale variant.
Dit besluit viel voordat de aangescherpte corona maatregelen werden aangekondigd.

Samenwerkingsovereenkomst Campus de Terp
De Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer is met twee personen aanwezig om ons bij te praten over de Samenwerkingsovereenkomst Campus de Terp. Een heldere uiteenzetting geeft een realistisch beeld van wat haalbaar is.
Men geeft aan conservatief begroot te hebben om zoveel mogelijk risico’s te vermijden. Doel is om de Campus in 2024 te realiseren. “Wij zijn trots op wat er nu ligt”, aldus Age Miedema.
LDA kan zich vinden in de SOK. De gemeente staat garant voor de lening van € 13,25 mln. Een kansrijk burgerinitiatief dat de volle steun van LDA verdient.

Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord
De gemeenteraden wordt gevraagd te reageren op het concept en hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Wij blijven de RES in de huidige opzet afwijzen.
De fractie is aangenaam verrast door het college standpunt en zal het steunen. Het college vindt dat Hollands Kroon met het windpark Wieringermeer ruimschoots aan de doelstelling van de RES heeft voldaan en ziet geen mogelijkheden om meer windturbines in de gemeente te plaatsen. Het is nu de beurt aan andere gemeenten, aldus het college. Ook het zoekgebied in het IJsselmeer wijst het college af. Voor zonneweides is geen plaats. Het college houdt vast aan het amendement dat door de raad op 3 maart is aangenomen. Het voorstel van de fractie om het collegevoorstel te steunen kreeg bijval.
Omdat de RES beperkt wordt tot het vaststellen van locaties bestemd voor windmolens en zonne-energie hebben veel gemeenten in hun zienswijzen kenbaar gemaakt dat een te beperkte opgave te vinden omdat besparingsmogelijkheden niet benemend worden. Een eerste vereiste om tot een evenwichtige RES te komen. De fractie heeft een motie ingediend waarin het college opgeroepen wordt voorrang te geven aan besparingsmaatregelen door middel van technieken met een hoge energie coëfficiënt en voorzieningen als isolatie en materiaalgebruik.

Wijziging bestemmingsplan Winkelerzand
Er ligt een gewijzigd voorstel, met twee in plaats van drie woningen. Hoewel wij nog vraagtekens hebben omdat er weer een hoekje openbaar groen verdwijnt, zullen we instemmen omdat het voorstel al bij de besluitvorming staat wat betekent dat er een grote meerderheid voor zal zijn. Wel zal het college gevraagd worden om in Winkel vervangend groen aan te planten.

Buitenbad de Rijd
Buitenbad De Rijd in Nieuwe Niedorp is vanwege groot achterstallig onderhoud door de inspectie gesloten. Er is een vrijwilligersgroep ontstaan die het wil opknappen. Er worden meer vrijwilligers gezocht. Er werd de vraag gesteld of De Wirg het beheer van De Rijd kan over nemen. Er zijn gesprekken gaande met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.