Politieke vragen: controlerende taak Hoogheemraadschap bij DC Microsoft

Geachte leden van het college,

In een artikel in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 13 februari, handelend over de datacenters in Hollands Kroon, lezen wij
Als een medewerker van het Hoogheemraadschap een haperend gemaal controleert en foto’s wil maken, krijgt hij bewakers op zijn dak. Hem wordt verzekerd dat hij een fikse boete tegemoet ziet. Verbouwereerd druipt hij af.

Wij hebben navraag gedaan bij het Hoogheemraadschap dat dit incident heeft bevestigd. Het heeft plaats gevonden bij Microsoft. Deze medewerker wilde op meerder plaatsen controles uitvoeren op het koelcircuit. Het Hoogheemraadschap is inmiddels in gesprek met Microsoft om een protocol op te stellen waarin geregeld wordt dat medewerkers toegang verkrijgen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
1. Bent u hiervan op de hoogte en wordt u daar ook bij betrokken?

In ons gesprek met het Hoogheemraadschap kwam naar voren dat in de verstrekte omgevingsvergunning niets geregeld is over de wijze waarop het Hoogheemraadschap in staat gesteld moet worden zijn controlerende taak of er conform de vergunningen gewerkt wordt uit te voeren. Dit bevreemdt ons.
2. Wat is de reden waarom dit niet is opgenomen in de verstrekte omgevingsvergunning?
3. Bent u bereid om bij volgende aanvragen voor vestiging van datacenters in de omgevingsvergunning een protocol op te nemen waarin geregeld wordt op welke wijze het Hoogheemraadschap ongehinderd zijn controlerende taken kan uitvoeren?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.