Politieke vragen tekort aan stembiljetten

Geachte leden van het college,

In het Noordhollands Dagblad van 19 maart lezen wij:

Bij het stemmen is wel hier en daar wat misgegaan stelt Bertus Kroon uit Anna Paulowna. Hij is ‘not amused’ over de gang van zaken bij het stembureau in café Wapen van Holland.

Omdat daar de stembiljetten op zijn, worden verscheidene kiezers aan het eind van de woensdag weggestuurd. „Ik kon dus niet stemmen”, zegt Kroon. „Er werd heel laconiek over gedaan. ’Sorry, overmacht’. Ik ben er best pissig om, mijn stem is me gewoon ontnomen.” Wanneer de medewerkers van het stembureau een beetje wakker waren geweest hadden ze op tijd actie ondernomen, zegt Kroon. „Er stond de hele dag een rij daar. Dan zie je dit toch aankomen? Haal je bij een ander bureau extra stembiljetten. Zo simpel is ’t toch? Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Daardoor heb ik niet kunnen stemmen. En er zijn nog meer mensen weggestuurd. Slechte zaak.”

Noortje Slot, woordvoerder van Hollands Kroon zegt het heel spijtig te vinden dat het zo is gelopen. „Als je om half negen een melding krijgt, is het niet mogelijk om in bijvoorbeeld Kreileroord nog een doos op te halen. Het is lastig te voorspellen hoeveel biljetten ieder bureau moet krijgen, zeker in verband met het briefstemmen. Je maakt een inschatting en dan kun je beter 120 procent inschatten dan te weinig, maar dat is iets wat we ervan geleerd hebben.”

Wij zijn daar van geschrokken.

Het betekent dat in het laatste half uur burgers niet meer in staan zijn geweest hun stem uit te brengen op dit stembureau. Daarmee is in Hollands Kroon burgers hun stemrecht ontnomen. Ongehoord.

  1. Bent u dat met ons eens?
  2. Kunt u aangeven hoeveel personen dit is overkomen?
  3. Is dit ook bij andere stembureaus in de gemeente gebeurd?

Ronduit schokkend vinden wij het antwoord van uw woordvoerder. Zij stelt doodleuk  dat het door het briefstemmen lastig is in te schatten hoeveel stembiljetten er nodig zijn.  Een onzinnig antwoord. Briefstemmen  heeft geen enkele invloed op het in voorraad hebben van voldoende stembiljetten. Bovendien zie je toch aankomen dat er een te kort aan stembiljetten dreigt.

  1. Wordt er over de dag geen controle uitgevoerd over de gang van zaken in het stembureau?
  2. Bent u het met ons eens dat er voldoende tijd was om de stembiljetten in het laatste half uur aan te vullen?
  3. Zo ja? Waarom is dat niet gebeurd.
  4. De gemeente is verplicht een procesverbaal op te stellen. Heeft u daarin vermeldt dat aan een aantal burgers geen gelegenheid is gegeven om hun stem uit te brengen?
  5. Wat zijn de consequenties hiervan?
  6. Kan de kiesraad verkiezingen in Hollands Kroon ongeldig verklaren?

Wij verwachten een snel en uitgebreid antwoord.

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.