LDA luistert

De LDA-fractie gaat weer fysiek vergaderen. Maandag 13 september is een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Professor ter Veenweg, 1775BG Middenmeer, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 16 september wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.