verslag raadsvergadering van 1 februari jl.

Op de raadsvergadering van 1 februari jl. stonden er een aantal belangrijke agendapunten op de raadsagenda. Onder andere kwamen de Kustvisie IJsselmeer, de bestemmingsplanwijziging van het Joods werkdorp in Slootdorp en de grootschalige arbeidsmigranten huisvesting aan het Wagenpad aan de orde. LDA en Anders! stemden tegen de Kustvisie, hierover later meer!
Uiteraard stemden zowel LDA als Anders! tegen de bestemmingsplanwijziging voor het Joods werkdorp. Je gaat immers niet honderden arbeiders huisvesten in een monumentaal pand met een dusdanige historische waarde, in the middle of nowhere ver buiten de kernen.

Een goed voorbeeld hoe het ook kan met betrekking tot arbeidsmigranten huisvesting, is het Wagenpad 10 te Middenmeer. Lijsttrekker Henk van Gameren legt graag uit waarom dit zo’n goed plan is:
Dat er grote behoefte is aan huisvesten van arbeidsmigranten is een feit. Talloze tijdelijke arbeidsmigranten worden gehuisvest op vakantieparken, in vrijstaande huizen en bij bedrijven. Veelal onder redelijke omstandigheden , maar soms ook niet. Emile Roemer is destijds gevraagd door de regering advies te geven om misstanden in werk en leefsituatie van arbeidsmigranten tegen te gaan.
In Hollands Kroon worden veel aanvragen gedaan om arbeidsmigranten te huisvesten. LDA is van begin af aan overtuigd dat de woonomstandigheden het best gegarandeerd kan worden door tijdelijke arbeidsmigranten grootschalig te huisvesten op of nabij bedrijven terreinen.
Deze aanvraag om een logiesaccommodatie voor 440 medewerkers, die op het glastuinbouwbedrijf op Agriport worden gehuisvest, voldoet daar aan. De werkgever heeft aangetoond goed voor zijn/haar werknemers zorg te willen dragen en de accommodaties worden betaalbaar en van goede kwaliteit. Gesitueerd vlak bij het werk betekent, weinig verkeersbewegingen en ook een ontlasting van woonplekken elders in de regio waar deze werknemers nu wonen. Zoals recreatieparken en reguliere woningen waar men met meerdere kamers deelt.
Zorgen hebben we wel over de opgave om grote aantallen arbeidsmigranten in de toekomst te faciliteren binnen Hollandskroon. Niet alle arbeidsmigranten verrichten werkzaamheden binnen de gemeente zoals hierboven beschreven. Om draagvlak onder onze inwoners te houden , moeten we afwegen welke arbeidsmigranten recht moeten hebben op huisvesting in onze gemeente. Hier zullen we in de komende raadsperiode, net als de afgelopen 4 jaar, zeer scherp op zijn!
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.