Nieuwsbrief 124 is uit!

In dit nummer:

  • Verslag openbare fractievergadering
  • LDA & Anders! stemt tegen wijziging bestemmingsplan B1; coalitie niet
  • Vragen aan college
  • Uit de fractie
  • Viskringloop genomineerd
  • Meer democratie, burgerberaad
  • Biodiversiteitsherstel: boeren enthousiast over kruidenrijk, graszaad voor weilanden

klik hier -> Nieuwsbrief 124

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.