Vrachtwagens zijn te lang voor krappe kruisingen in Nieuwe Niedorp. Maar een verbod is niet mogelijk

Het college van B en W antwoordt hiermee op vragen van de fractie Lada/Anders. Volgens genoemde partij is de kruising te krap bemeten voor vrachtwagencombinaties. Zo raakte de sluisbrug begin november door een vrachtwagen flink beschadigd en kwam een truck vast te zitten omdat de draai rechtsaf naar de Dorpsstraat niet te maken was.

Schaafplekken op de brug.
© Foto Marc Moussault

Volgens Lada/Anders worden de problemen veroorzaakt door steeds groter en zwaarder wordend vrachtverkeer dat vanaf de Hartweg via de Oosterweg het dorp wil inrijden.
’Op de smalle Oosterweg zorgt dat ook voor problemen met tegemoetkomend verkeer waardoor het elkaar passeren vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis voor gevaarlijke situaties zorgt door de smalle, steile berm aan de slootkant. Ook op de Westerweg geeft de aansluiting van de brug op de Dorpsstraat problemen.’

Bereikbaar
Het college laat weten te onderzoeken of er een beperking kan worden gesteld aan de lengte van vrachtwagens. Dit geldt al voor de kruising Westerweg/Dorpsstraat waar uitsluitend vrachtwagens met een lengte van acht meter zijn toegestaan. Een verbod voor vrachtwagens op genoemde wegen zit er niet in ’vanwege de bereikbaarheid van het dorp’.
’Bedrijven en woningen aan de Oosterweg en Westerweg moeten bereikbaar blijven voor vrachtwagens, voor bijvoorbeeld bevoorrading, afvalinzameling en verhuizing.’
De optie om genoemde wegen uitsluitend open te stellen voor bestemmingsverkeer is volgens het college niet reëel. Omdat iedere bestuurder kan aangeven in het gebied te moeten zijn. Handhaving is zodoende niet mogelijk. ’Er wordt gezocht naar een betere oplossing, want het is duidelijk dat langere vrachtwagens de bochten op de kruisingen met de Dorpsstraat niet kunnen nemen’, aldus het college.

Schager Courant, 07-12-2022

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.