LDA & ANDERS! luistert

LDA & ANDERS! houdt maandag 17 april een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a, 1766 JD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 20 april wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.