LDA luistert

LDA houdt maandag 10 juli een openbare fractievergadering in Cultuurhuis De Kolk, Weereweg 32, 1732 LL Lutjewinkel, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 13 juli wordt behandeld. Belangrijke punten zijn dan de jaarrekening 2022 en de kadernota.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.