LDA-motie ‘Kernenergie in de regio’ wordt weggestemd door de coalitie

Donderdag 15 februari heeft LDA samen met het CDA een motie ingediend die ertoe oproept om in regionaal verband onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor plaatsing van een kleine kernreactor (SMR) in de Kop van Noord-Holland. Den Helder en enkele gemeentes in de West-Friesland hebben al eerder een soortgelijke motie aangenomen, dus er ligt een mooie kans voor ons als gemeente Hollands Kroon om in regionaal verband aan te haken. Immers, zelfs een kleine kerncentrale wekt genoeg energie op om een groot deel van de regio van stroom te voorzien. In 2022 dienden LDA, OHK en VVD al eens een motie in om kernenergie onderdeel te laten uitmaken van de regionale energiestrategie (RES). Deze motie haalde het toen niet, maar met de huidige verhoudingen in de raad was er een goede kans dat er nu wel genoeg animo voor deze motie zou zijn. De motie roept immers ook enkel maar op tot aanhaken bij het onderzoek.

Tot onze verbazing was de sfeer bij OHK volledig gekanteld. Hoewel het grootste deel van de fractie bekend voorstander is van kernenergie, stemde dit keer de hele fractie, op Lars Ruiter na, tegen de motie. De argumentatie hierachter was onduidelijk; OHK gaf aan moeite te hebben met de verwoording van de motie. Het CDA vroeg hierop wat de indieners aan de motie zouden kunnen aanpassen zodat OHK in kon stemmen, maar hierop kwam geen reactie. Er kwam ook geen duidelijke stemverklaring. De hele fractie behalve Ruiter gaf als verklaring: ‘voor kernenergie, maar tegen deze motie’. Ook de rol van D66 en Anders! waren bijzonder. D66 gaf aan met open blik naar kernenergie te kijken en het als potentieel onderdeel van de energiemix te zien, maar besloot toch tegen te stemmen. Anders!, wiens raadslid in de provinciale staten namens BBB groot voorstander is van kernenergie, stemde ook tegen zonder stemverklaring.

De reactie van wethouder Peters op deze motie was behoorlijk verontrustend. Ondanks dat er kort geleden 4 nieuwe beleidsadviseurs duurzaamheid zijn aangenomen en het team nu uit 8 personen bestaat, gaf zij aan geen ambtelijke capaciteit te hebben om deze motie uit te voeren. Peters gaf aan dat zij heel druk zijn met alle andere energieprojecten, waaronder zonne-atollen. Bijzonder, aangezien de raad duidelijk heeft aangegeven geen voorstander te zijn van zonne-atollen.

Aan het eind van de avond bleken alleen LDA, CDA, VVD en één lid van OHK voor de motie te stemmen, en bleven de rijen in de coalitie stevig gesloten. Van GroenLinks, PvdA en SHK was bekend dat zij geen voorstander zijn van kernenergie, maar de rol van D66 en met name OHK doet vermoeden dat er in de coalitie druk is uitgeoefend om deze motie niet te steunen. Een kwalijke zaak.

Wordt vervolgd!

Daan Pruimboom
Steunfractielid LDA

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.