Verslag openbare fractievergadering 12-02-2024

Weer geen beeldvormende raadsagenda. Slechts hamerstukken ter besluitvorming geagendeerd. Er was dan ook geen reden om de raadsagenda inhoudelijk te behandelen.
Bij de hamerstukken werden de kadernota’s van de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio en de regionale uitvoeringsdienst ter besluitvorming zijn gepresenteerd. Bij de brandweer moet fors geld bij om onder andere beroepspersoneel aan te kunnen trekken om de posten van een minimale bezetting te kunnen voorzien. De regionale uitvoeringsdienst kan het werk niet meer aan omdat het met een sterk verouderd ICT-systeem zit en personeel te kort heeft. Ook hier is fors meer geld nodig om de boel weer op orde te krijgen.

Raadscafé
Dit maal gehouden in de manege van Bucephalus in Barsingerhorn. De manege wil dorpshuis functie aan vervullen om een beter exploitatieresultaat te verkrijgen, waarmee extra inkomsten verkregen kunnen worden om tot een beter exploitatie te komen. Stichting Pluzorg presenteerde de plannen om een zorgerf mogelijk te maken rond de boerderij Heerenweg 12, Barsingerhorn. Een principeverzoek is door het college afgewezen.

Woonvisie
Deze is positief ontvangen, straalt ambitie uit, eindelijk een visie. Hadden wel wat concreter willen zien hoe men tot uitvoering denkt te komen. Veelzeggend is de opmerking in het hoofdstuk ‘Zorgen dat het lukt’ (pagina 36) waarin waarin te lezen valt: De gemeentelijke organisatie is niet ingericht op de toename van plannen die gaan komen.

Bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp
Projectontwikkelaar Scholtens Groep heeft perceel Dorpsstraat 78 in Nieuwe Niedorp verworven en daarna de daarop staande stolpboerderij verkocht met een klein deel van de grond. Het deel dat in de volksmond bekend staat als het bos van Van Moorselaar is in eigendom van Scholten gebleven.
Bewoners in de buurt hebben onlangs een brief van Scholten ontvangen dat de projectontwikkelaar grond gaat afvoeren van het Dahliapark naar een terrein achter de Dorpsstraat en dat dat enige overlast kan veroorzaken. Verschillende omwonenden hebben navraag gedaan bij Scholten waar de af te voeren grond gestort wordt. Duidelijkheid wordt daar niet over verkregen. Dat geeft te denken. Een projectontwikkelaar koopt geen stuk grond om daar niet op te kunnen bouwen. De grond van het bos is erg nat, dus het perceel kan goed opgehoogd worden met de grond uit het Dahliapark om het bouwrijp te maken.
Dat betekent het einde van het bos waarmee een geliefde en waardevolle plek groen in Nieuwe Niedorp zou verdwijnen. Waardevol vanwege zijn grote biodiversiteit. Er komen veel vogels in voor waarvan bijzondere soorten zoals de grote bonte specht, groene specht, uilen en vorig jaar ook de ijsvogel.
In de Woonvisie wordt nadrukkelijk benoemd dat groen en biodiversiteit in de dorpen belangrijk zijn voor een prettige en gezonde leefomgeving. Nu dreigt met het mogelijk verdwijnen van het bos van Van Morselaar een belangrijk en biodivers stuk groen uit het dorp te verdwijnen. LDA heeft het college vragen gesteld om duidelijkheid te verkrijgen over de plannen.
Deze vragen staan vermeld op onze website.

Burgerparticipatie
Wat is de waarde van bewoners bijeenkomsten? Deze vraag kwam ter tafel naar aanleiding van de herstructurering van de Julianalaan in Slootdorp. Een door de gemeente belegde bijeenkomst werd goed bezocht maar met de vele suggesties is niets gedaan. Waarom kom je dan nog, een volgende keer blijft men thuis. De coalitie zegt burgerparticipatie belangrijk te vinden maar de gemeente komt niet veel verder dan aanhoren wat er gezegd wordt. Dat is het dan. Voor LDA betekent burgerparticipatie meer. Je kunt pas spreken van participatie als de inwoner daadwerkelijk betrokken wordt bij het opstellen van de plannen en de uitvoering.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.