Beantwoording vervolgvragen over situatie voormalige Harmonie in Hippolytushoef

Op 11 juni 2024 heeft LDA Vervolgvragen (nummer PV-2431) gesteld over de situatie voormalige Harmonie in Hippolytushoef. Het antwoord van het College op deze vragen kunt u hier lezen.

LDA stelt vervolgvragen over situatie voormalige Harmonie in Hippolytushoef

Afgelopen week ontvingen wij de beantwoording van onze Politieke Vragen over de situatie in de voormalige Harmonie in Hippolytushoef, waarvoor dank. De beantwoording roept bij onze fractie een aantal vragen op. In de beantwoording op de vraag over de 9e woonunit geeft u aan dat er geen sprake is van...

LDA stelt vragen over de voormalige Harmonie in Hippolytushoef

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de dwangsom tegen de eigenaar van de voormalige Harmonie in Hippolytushoef, ingesteld vanwege illegale bewoning, gehandhaafd blijft. De commissie bezwaarschriften heeft hier uitspraak over gedaan. Gezien het feit dat deze zaak nu niet meer onder de rechter ligt, heeft onze fractie een...

Opening hospice Het Tweede Huis

Door Daan Pruimboom Afgelopen zaterdag was de open dag van Hospice het Tweede Huis in Westerland. Een uniek voorbeeld van een initiatief uit de samenleving waar men met zijn allen de schouders onder heeft gezet. Na 8 jaar voorbereidingen is het hospice eindelijk klaar voor gebruik, en binnenkort kunnen de...

De LDA & ANDERS! fractie stelt vragen over afvaldumping aan de Hendsweel in Hippolytushoef

Geachte leden van het college, Meermaals is onze fractie benaderd door bewoners van de Hendsweel in Hippolytushoef. Achter een berging, grenzend aan de kleine parkeerplaats tegenover de speeltuin, wordt constant grofvuil gedumpt. Telkens wordt hier melding van gemaakt, en wordt het grofvuil uiteindelijk verwijderd. Helaas duurt het soms maar een...

LDA&Anders! zorgt dat de ‘IJsselmeerwaarde’ wordt bewaakt!

Gisteren, 26 januari, vergaderde de gemeenteraad over de Kustvisie IJsselmeerkust. Dit is een visiedocument dat vastgesteld door de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon. Vorig jaar heeft de gemeenteraad, in tegenstelling tot de andere twee gemeenten, de kustvisie niet vastgesteld. Er waren te veel twijfels over de gevolgen van de...

Een LDA-initiatief bekroond en in de race voor nog een prijs

Viskringloop Wieringermeer valt zowel bij publiek als jury Arie Kepplerprijs het meest in de smaak. Lees hier het hele artikel. [update] De Viskringloop Wieringermeer is nu ook genomineerd voor de prestigieuze Dutch Design Awards

Kustvisie IJsselmeerkust niet aangenomen

Goed nieuws! De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de Kustvisie IJsselmeerkust niet aangenomen. Dankzij sterke oppositie werd gisteren de Kustvisie IJsselmeerkust verworpen in de raad van Hollands Kroon. De Kustvisie biedt ruimte aan grootschalige projecten op het IJsselmeer, zoals het aanleggen van zonneatollen en het aanleggen van natuurgebied Wieringerhoek. Plannen...

Antwoorden op vragen Luyt

Geachte fractie, Op 15 januari 2018 heeft u technische vragen (nummer TV-IS21) gesteld over dokbedrijf Luyt. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. Vraag 1. Kunt u omschrijven welke toezeggingen zijn gedaan? Met het oog op het economische belang van het bedrijf voor Den Oever heeft Hollands...

Gestelde vragen omtrent dok firma Luyt

De LDA-fractie wil opheldering over de gang van zaken rond de verplaatsing van het dok van de firma Luyt. Het is ongehoord hoe de gemeente het bedrijf behandeld. Door de firma Luyt wordt aangegeven dat er door zowel ambtenaren als wethouder toezeggingen zijn gedaan die niet worden nagekomen. Fractievoorzitter Henk...

Daan Pruimboom