LDA&Anders! zorgt dat de ‘IJsselmeerwaarde’ wordt bewaakt!

Gisteren, 26 januari, vergaderde de gemeenteraad over de Kustvisie IJsselmeerkust. Dit is een visiedocument dat vastgesteld door de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon. Vorig jaar heeft de gemeenteraad, in tegenstelling tot de andere twee gemeenten, de kustvisie niet vastgesteld. Er waren te veel twijfels over de gevolgen van de projecten die in het document werden genoemd, zoals de Wieringerhoek en Plan Buitendijk. Een groot bezwaar was het voornemen om zonneatollen aan te leggen voor de kust van de drie gemeenten.

Gisteren werd de Kustvisie opnieuw behandeld, maar in een uitgeklede vorm. De projecten zijn nu in een projectenboek samengevat, en er werd voorgesteld om dit projectenboek ter kennisgeving aan te nemen. Dit is een klein nuanceverschil met het vaststellen van een voorstel.

LDA&Anders! heeft vorig jaar ook tegen gestemd, maar de nieuwe versie van de kustvisie nam onze twijfels nog niet weg. Weliswaar stond er niet meer in de kustvisie dat er gestuurd wordt op projecten als de Wieringerhoek of plan Buitendijk (deze worden nog apart aan de raad voorgelegd), maar er zijn ook geen beperkingen voor toekomstige projecten in de visie opgenomen. Naar onze mening biedt een visiedocument óók duidelijkheid over wat we niet willen, of over wat we te allen tijde willen behouden.

Een mogelijkheid zou zijn om tegen de kustvisie te stemmen. Dit zou echter niet zo veel opleveren, omdat de andere twee gemeenten hem al hebben vastgesteld. Daarom besloten we een amendement in te dienen, die alle functies van het IJsselmeer beschermt. Hierbij kun je denken aan drinkwatervoorziening, biodiversiteit en visserij.

In de gemeenteraad werd duidelijk dat meerdere partijen worstelden met de kustvisie en haar mogelijke implicaties. Na een twee uur durend debat waarin er meerdere (minder ingrijpende) amendementen en moties werden ingediend, werd er besloten dat er wel over de visie gestemd zou gaan worden. Het amendement van LDA&Anders! haalde een overweldigende meerderheid. Behalve D66 en GroenLinks stemden alle partijen in de raad voor ons amendement. Hiermee hebben we ervoor gezorgd dat toekomstige projecten niet ten koste gaan van één of meerdere functies van het IJsselmeer. Kort gezegd: de ‘IJsselmeerwaarde’ wordt bewaakt!

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.