De LDA & ANDERS! fractie stelt vragen over afvaldumping aan de Hendsweel in Hippolytushoef

Geachte leden van het college,

Meermaals is onze fractie benaderd door bewoners van de Hendsweel in Hippolytushoef. Achter een berging, grenzend aan de kleine parkeerplaats tegenover de speeltuin, wordt constant grofvuil gedumpt. Telkens wordt hier melding van gemaakt, en wordt het grofvuil uiteindelijk verwijderd. Helaas duurt het soms maar een paar dagen voor de stoep weer vol staat met koelkasten, kano’s, bankstellen en houtafval.

Onze fractie heeft per mail navraag gedaan bij Beter Wonen (van wie het betreffende stuk stoep is), en zij geven het volgende aan:
‘Zoals u waarschijnlijk weet is afvaldumping een groot probleem in de gemeente Hollands Kroon. Er wordt niet alleen op het plekje achter de Hendsweel afval gedumpt maar ook op andere plekken en in het buitengebied. Een mogelijke oorzaak hiervan is de extra kosten die bewoners van de gemeente moeten maken om hun huisvuil op te laten halen. (…)

Wij gaan graag met de gemeente in gesprek om samen maatregelen te treffen en ook Beter Wonen is van mening dat dit niet bijdraagt aan een prettig leefbare omgeving. Het zijn inwoners van de gemeente Hollands Kroon die dit veroorzaken en mogelijk huurders van Beter Wonen.’

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de stortingsproblematiek op deze locatie?
  2. Is het college bereid om op korte termijn met Beter Wonen om tafel te gaan om tot een structurele oplossing te komen voor dit probleem, dat op meerdere plekken speelt?
  3. Zo ja, kan het college de gemeenteraad in een memo over de uitkomsten inlichten?
  4. Wordt het probleem met storten, dat Beter Wonen in haar mail signaleert, meegenomen in de evaluatie van de implementatie van het nieuwe afvaltarief?
  5. Hoe veel meldingen van afvaldumping heeft de gemeente in de afgelopen jaren gekregen?

Graag zouden we een overzicht van de afgelopen 5 jaar ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.