SV: Onderhoud mfc De Doorbraak

Geachte leden van het college,

Op 09-06-2018 hebben wij u vragen (PV1828) gesteld over achterstallig onder houd van mfc De Doorbraak in Kreileroord. Uw antwoord luidde:

De opdracht tot uitvoering is verleend. Het noodzakelijk onderhoud is gedeeltelijk uitgevoerd en deels in voorbereiding.

Van gebruikers van de mfc vernemen wij dat er tot op heden nauwelijks onderhoud is gepleegd.  Enkele kleine dingen zijn aangepakt maar volgens de gebruikers niet goed uitgevoerd. Het in zeer slechte staat verkerende buitenschilderwerk is nog niet aangepakt.

We zijn acht maanden verder.

  1. Bent u op de hoogte dat er nauwelijks onderhoud is gepleegd?
  2. Waarom is dit niet gebeurd?
  3. Wanneer wordt het onderhoud wel uitgevoerd?
  4. Bent u op de hoogte van klachten  over verkeerd uitgevoerd werk en wat doet u er mee?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.