Heeft het presidium nog zin???

Na donderdag 2 juli kan de vraag gesteld worden: heeft het presidium nog zin?

De taak van het presidium is het vaststellen van de agenda van de raadsvergadering. De stukken worden beoordeeld of zij rijp zijn voor behandeling. De voorstellen van de artikel 6 procedures voor de huisvesting van arbeidsmigranten werden beoordeeld daar niet aan te voldoen. SHK-fractievoorzitter Jip Pancras stelde dat er eerst een beeldvormende vergadering moest komen. Daar was een meerderheid ( 6-4) het mee eens waardoor besloten dat het betreffende agendapunt van de agenda afgevoerd zou worden. Na het publiceren van de raadsagenda kwam Pancras terug op het voorgenomen besluit. Na een consultatie per mail waren alleen de coalitiepartijen VVD, CDA en SHK voor het behandelen het gewraakte agendapunt. Dus weer afgewezen (7-3). Toen kwam Pancras met een ordevoorstel bij het begin van de vergadering om de agenda te wijzigen door het voorstel toch toe te voegen. Met steun van de PvdA werd het aangenomen. Weg beeldvormende vergadering, weg inspraakmogelijkheden inwoners. Dit in flagrante tegenspraak met het coalitieakkoord waarin wij lezen: ‘De rode draad in dit verhaal? Dat is de inwoner. Die betrekken wij actief bij alles wat we doen’.

Pure machtspolitiek en minachting van de vastgestelde procedures, oppositie en burgers. In het presidium hebben de fractievoorzitters één stem. Dus als daar geen meerderheid is, doe je een ordevoorstel in de wetenschap dat je met zeventien raadsleden altijd een meerderheid hebt en zo je plannen kan doordrukken.

Vandaar de vraag: heeft het presidium nog zin?

Fractie LDA:
Henk van Gameren: raadslid
Peter Couwenhoven fractiesecretaris, fractielada@gmail.com

 

Lees hier de van mail van de verontruste Nieruppers

Lees hier het ingezonden stuk Schager Courant: beleidskaders

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.