Politieke vragen: Restwarmte datacenters

Geachte leden van het college,

Uit de op 6 maart in het Noordhollands Dagblad gepubliceerde e-mail wisseling wordt wethouder Meskers er op gewezen dat de restwarmte van de datacenters de lucht in wordt geblazen en er geen bestemming aan gegeven kan worden.
Tijdens de beeldvormende vergadering over de restwarmte van datacenters  werd in de presentatie van de heer Stijn Grove (Managing Director Dutch Datacenter Associaton) aandacht besteed dat er in Groningen onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de restwarmte uit de datacenters in de Eemshaven naar de stad Groningen te vervoeren om gebruikt te worden voor stadsverwarming.

Waarom is er in Hollands Kroon geen onderzoek gedaan om inzicht te krijgen over wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om de restwarmte nuttig te gebruiken voordat de raad de voorstellen voorgelegd kreeg om tot besluitvorming over de datacenters over te gaan?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.