Politieke vragen veiligheid datacenters

Geachte leden van het college,

Binnen LDA leven zorgen over de vraag hoe het met de veiligheid in en rond de datacenters is gesteld. Zorgen over hoe er gereageerd wordt op calamiteiten als brand.  Onze zorgen zijn alleen maar toegenomen na het lezen van de publicaties vandaag in het Noordhollands Dagblad over de opslag van de grote hoeveelheden dieselolie.

 1. Zijn onze lokale brandweerkorpsen wel toegerust en opgeleid om effectief op te treden bij  branden in de datacenters?
 2. Zo nee, wat gaat u er aan doen om dat wel mogelijk te maken?
 3. Hebben Google en Microsoft voorzieningen als een bedrijfsbrandweer om in te grijpen bij dreigende calamiteiten?
 4. Zo nee, waarom niet en wat gaat u er aan doen om dat wel mogelijk te maken of valt dat buiten de competentie van de gemeente?

Met verbazing lezen wij in het eerste artikel:

De Veiligheidsregio lijkt niet op de hoogte van de enorme hoeveelheid diesel tussen de datacenters, terwijl zij wel de brandweer aanstuurt bij calamiteiten. Op vragen van deze krant antwoordt de Veiligheidsregio: ,,Bij een brandweerinzet gaan wij uit van een volledig gevulde tank. Op basis van de vergunning kan dit maximaal 3000 liter zijn.” Informatie op de opslag van Google stelt echter dat één tank al tenminste 75.000 liter telt. En daar zijn er acht van.

 1. Hoe is het mogelijk dat de Veiligheidsregio niet over de juiste gegevens beschikt?
 2. Wat gaat er gedaan worden om de veiligheidsregio wel van de juiste informatie te voorzien en ook hier weer de vraag: valt dat buiten de competentie van de gemeente?

Dit betekent dat wanneer onze brandweer met foutieve informatie naar een brand bij de datacenters gestuurd wordt, zij niet adequaat kan optreden maar ook dat de veiligheid van onze brandweermensen in het geding is.

 1. Bent u dat met ons eens en wat gaat u hier aan doen?
 2. Zo nee, waarom dan niet? (graag een duidelijke motivering)

Om de bedrijfszekerheid van de noodstroomvoorziening te testen moet er regelmatig proef gedraaid worden waarbij dieselolie verstookt wordt. Dit betekent uitstoot van CO2 en fijnstof. In het tweede artikel lezen wij:

Er is een schema voor. Een uur per maand ronkt elke aggregaat walmende dieselrook de lucht in. Daarnaast draaien ze eenmaal per jaar allemaal twaalf uur achter elkaar. Bijna een etmaal per jaar is daarmee elke aggregaat aan het werk, alleen maar om te kijken of deze het nog doet.

 1. Is deze constatering juist?
 2. Zo nee, kunt u dan aangeven geven wat de juiste gegevens zijn?
 3. Wat is de uitstoot van CO2 en fijnstof bij het datacenter van Google?
 4. Wat is de uitstoot van CO2 en fijnstof bij de datacenters van Microsoft?
 5. Valt de totale uitstoot van fijnstof van de beide datacenters binnen de grenswaarde van 40 µg/m3als jaargemiddelde?

 

Met vriendelijke groet,

 

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.