De fracties van GroenLinks en LDA zijn verontrust over berichten dat er afval met het uiterst giftige Polonium-210 wordt gestort in de Wieringermeer

De fracties van GroenLinks Hollands Kroon en LDA zijn verontrust over berichten dat er afval met het uiterst giftige Polonium-210 wordt gestort bij Deponie Afvalzorg aan de Koggenrandweg in de Wieringermeer. Zij hebben hierover vragen aan het College van B&W gesteld.

Op 10 oktober 2019 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) aan Tata Steel toestemming gegeven voor het storten van een aantal recycle– en afvalstoffen op de stortplaats van Deponie Afvalzorg in Middenmeer. Vier van deze afvalstoffen bevatten Polonium-210. Dit isotoop, dat vrijkomt bij de productie van staal, is zowel radioactief als zeer giftig en bij inademing dodelijk.

Nadat eerder vergunning is verleend voor het storten van chroom-6 houdende reststromen, komt er met de stort van het afval van Tata Steel een tweede afvalstroom naar Hollands Kroon met een uiterst giftige component, die niet verwerkt kan worden en niet afbreekbaar is.

De partijen vinden dit zeer zorgelijk en willen van het college weten of dit bij hen bekend is en hoe zij hier tegenover staan. Ook wordt er gevraagd naar risico’s voor de volksgezondheid en het milieu en of hierover contact is met buurgemeente Medemblik.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lilian Peters, fractievoorzitter Groen Links Hollands Kroon (06 45502360)
Henk van Gameren, fractievoorzitter LDA (06 24441659)

De vragen vindt u hier.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.