PERSBERICHT

LDA en ANDERS ! gaan de krachten bundelen

De samenwerking houdt in dat met één gezamenlijke lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen wordt
deelgenomen.
De twee lokale partijen staan programmatisch dicht bij elkaar en zijn tot de conclusie gekomen dat zij door samen op te trekken beter en krachtiger kunnen functioneren. In de afgelopen periode bleek dat de standpunten van beide partijen op belangrijke onderwerpen verregaand overeenkwamen en dat ook de chemie tussen de fracties positief bijdroeg aan de toenadering.
De huidige fractievoorzitters Henk van Gameren en Dorien Sijbenga – van den Outenaar voeren de lijst aan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Henk van Gameren (06 24441659) – Dorien Sijbenga – van den Outenaar (06 28432411)

Document --> LINK

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.