Kabinet zet stop op datacenters, maar niet in Hollands Kroon

In Hollands Kroon is geen plaats voor meer datacenters. De bijdrage van Hollands Kroon aan wereldspelers als Google en Microsoft heeft de grens van het redelijke ruimschoots overschreden. Het gigantische verbruik van groene energie, het niet gebruiken van restwarmte, het lozen van koelwater, het gebruik van dieselolie en de geringe werkgelegenheid die de datacenters verschaffen staan haaks op het streven naar een duurzame en circulaire economie. Kort gezegd: wel de lasten, niet de lusten.

Je gelooft het haast niet: overal in Nederland een stop op de bouw van datacenters, behalve op de plekken waar het de grootste problemen oplevert. De weerstand tegen de datacenters in Hollands Kroon is volledig aan het kabinet voorbij gegaan.

Zowel LDA als Anders! Hebben zich de afgelopen raadsperiode fel verzet tegen het verlenen van vergunningen aan datacenters. Hebt u liever niet nog meer van die blokkendozen de komende jaren?
Stem dan 16 maart Lijst 5: LDA&ANDERS !

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.