Persbericht: beantwoording vragen LDA & ANDERS! over invulling projectplan Dahliapark

LDA&ANDERS ! heeft op 4 mei aan het college gevraagd of B en W bereid zijn de suggestie van Stichting Vrienden van park de Meet over te nemen om de grens van het park met 2 meter uit breiden. De beantwoording kunt u lezen in dit persbericht.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.