Beperkingen vrachtverkeer op Ooster-en Westerweg in Nieuwe Niedorp

In vragen van de LDA & ANDERS! fractie aan het college over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp werd verwezen naar regelmatig optredende schade aan de sluis veroorzaakt door vrachtauto’s. Wij gaven aan dat het probleem is dat het steeds groter en zwaarder wordende vrachtverkeer vanaf de Hartweg via de Oosterweg het dorp wil inrijden en klem komt te zitten op de sluis bij opdraaien naar de Dorpsstraat.
Verder werd onder de aandacht gebracht dat op de smalle Oosterweg met tegemoet komend verkeer het elkaar passeren voor gevaarlijke situaties zorgt, vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis door de smalle, steile berm aan de slootkant.
Ook op de Westerweg geeft de aansluiting van de brug op de Dorpsstraat problemen.
In onze optiek zijn de Oosterweg en Westerweg niet meer in staat om het steeds groter wordende vrachtverkeer op verantwoorde wijze af te wikkelen. Dit kan alleen nog geschieden door Nieuwe Niedorp binnen te rijden vanaf de N242 wat betekent dat de Oosterweg en Westerweg voor vrachtverkeer afgesloten moeten worden.
Wij vroegen het college: bent u bereid om onderzoek te doen om tot een passende oplossing te komen?
Dit heeft geleid tot het instellen van een lengtebeperking. Een volledige afsluiting voor vrachtverkeer is volgens het college niet wenselijk.
De Oosterweg wordt afgesloten voor voertuigen langer dan 12 meter. Dit wordt aangegeven met een verbodsbord bij de Hartweg. De Westerweg wordt afgesloten voor voertuigen
langer dan 8 meter, aangegeven met een verbodsbord geplaatst bij de splitsing met de Rijdersstraat.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.