LDA & ANDERS! luistert

LDA & ANDERS! houdt maandag 20 maart een openbare fractievergadering in dorpshuis Hippo, Kerksteeg 2-4, 1777 CC Hippolytushoef, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 23 maart wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.