Beantwoording door het college van de vragen over de aanstelling van de dorpsmanagers

De beantwoording door het college van de vragen over de aanstelling van de dorpsmanagers, nu
genoemd gebiedsregisseurs, strookt niet met de door wethouder Peters gedane toezegging. Voor VVD,
LDA & ANDERS! en het CDA reden om in de raadsvergadering van 20 april met een motie te komen.
Daarin wordt het college opgedragen:

  • Met de gemeenteraad het gesprek te hebben over de inhoudelijke (beleidsmatige) onderbouwing voor de
    functie van gebiedsregisseurs;
  • De kaders en de resultaten van de gebiedsregisseurs een jaar na de benoeming te evalueren.

De motie kreeg raadsbreed steun. Ook de coalitiepartijen hadden stevige kritiek over het niet nakomen van
de bij de begrotingsbehandeling gedane toezegging:
“Ik kan u in ieder geval toezeggen dat we zo gauw wij een beleidsvoorstel geformuleerd hebben daarmee bij
u terug komen. Want als gemeenteraad gaat u ook over het budget, dus dan is het niet meer dan logisch dat
wij met het kader bij u terugkomen.”

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.