Column Gebiedsregisseur?

Gebiedsregiseur?

Inderdaad, met een vraagteken. Nut en noodzaak zijn nergens terug te vinden bij dit voorstel van het college.
Ook in het coalitieakkoord is geen onderbouwing te vinden. Het enig wat bekend is dat het aanstellen van vier gebiedsregisseurs jaarlijks € 400.000 gaat kosten.
In de visie van LDA zijn er al gebiedsregisseurs werkzaam, alleen onder een andere naam: Kern Beheerder.
Zij zijn bekend in het hun toegewezen gebied en betrokken bij het realiseren van veel projecten voortgekomen uit een burgerinitiatief.
Breid de taakomschrijving uit en vergroot het budget met € 100.000. Daarmee is het aanstellen van vier nieuwe functionarissen overbodig, wordt geld bespaard en gebruik gemaakt van de kennis aanwezig bij kernbeheer.

Peter Couwenhoven

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.