LDA & ANDERS! stellen vragen over container met accu op het voetpad bij de Vomar Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college,

De container waarin de accu voor de opslag van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit door de Vomar supermarkt is geplaatst op het voetpad dat rondom het verbouwde Winkelhart Niedorp is aangelegd.


Zoals de foto duidelijk weergeeft is er weinig ruimte overgebleven.
inwoners die gebruik maken van een booster kunnen de container niet passeren. Ook met een rollator is het lastig.

  1. De plaatsing van de container op deze plek staat haaks op het inclusief inrichten van de openbare ruimte. Bent u dat met ons
    eens?
  2. Is er overleg geweest over de locatie waar de container geplaatst zou worden?
  3. Zo ja, waarom is dan besloten voor deze locatie en niet voor de achterzijde van het Winkelhart?
  4. Als verplaatsing van de container niet mogelijk is, bent u dan bereid om de braakliggende strook grond van tegels te voorzien om een goede passage van de container mogelijk te maken?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.