Beëindigen samenwerking met ANDERS! in een gezamelijke fractie

De samenwerking in een gezamenlijke fractie met ANDERS ! heeft voor LDA niet de meerwaarde gebracht die er van verwacht werd. In de LDA-statuten is opgenomen dat LDA een politiek onafhankelijke groepering is. Dat Dorien Sybenga nu provinciaal namens een landelijke partij actief is gaat wringen in een gezamenlijke fractie.
De ledenvergadering van 8 mei jl heeft unaniem het besluit genomen om de samenwerking te beëindigen.
Ons raadslid Henk van Gameren zal nu weer namens LDA zijn raadszetel bezetten.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.