Amendement voor het herstellen van de biodiversiteit in de bermen

Met de biodiversiteit in Hollands Kroon is het slecht gesteld. Met het instellen van het Deltaplan Biodiversiteit is een aanzet gegeven voor een actief beleid om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Om dit verantwoord uit te voeren en tot een succes te maken is het noodzakelijk dat er deskundigheid in de organisatie van Hollands Kroon komt.
In de donderdag door de raad te behandelen Strategie duurzaamheid 2023-2026 worden wel actiepunten benoemd om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren maar concrete maatregelen hoe dat te bereiken ontbreken. Bermen vormen de schakel tussen deze gebieden en moeten daarom een aandachtspunt zijn in het herstellen en versterken van landschapselementen.
LDA zal een amendement indienen waarin specifiek aandacht gevraagd wordt voor het herstellen van de biodiversiteit in de bermen.
Het onderhoud van de bermen zou overgedragen kunnen worden aan de groenploegen van Landschap Noord-Holland, die daar ervaring mee hebben.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.