LDA wil geen zonneweides op agrarische grond

In de Strategie duurzaamheid 2026 wordt een opening geboden om te onderzoeken of het plaatsen van zonneweiden op agrarische grond tot de mogelijkheden behoort. Dit doet geen recht aan amendement A 2020 02, dat op 27 februari 2020 is ingediend door VVD, SHK, LDA, Anders! en OHK om realisatie van zonneweides op agrarische grond niet mogelijk te maken. LDA blijft van mening dat dit een niet gewenste ontwikkeling is, mede door de grote impact die het zal hebben op het open landschap in Hollands Kroon. Dit amendement is destijds aangenomen. LDA zal het volgende amendement indienen:
De energietransitie krijgt vorm met aandacht voor het landschap en met begrip voor de overlast die veel inwoners nu al ervaren. Om die reden kiest de gemeente Hollands Kroon ervoor om volledig in te zetten op zon op dak, en wordt agrarische grond buiten beschouwing gehouden waar het gaat om zonneparken.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.