LDA luistert

LDA houdt maandag 16 oktober een openbare fractievergadering in dorpshuis Hippo, Kerkhofsteeg 2-4, 1777CC Hippolytushoef, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 19 oktober wordt behandeld. Belangrijke punten zijn dan de
jaarrekening 2022 en de kadernota. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met
de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven,
06-25311671 of fractielada@lada.nu.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.